By Categories: StrategiaTags: , , , , Możliwość komentowania Strategia komunikacji marketingowej – czym jest, jak sprawdzić konkurencję i jak się wyróżnić? została wyłączona

Strategia w Internecie jest niezwykle ważna. Strategia w komunikacji marketingowej jeszcze ważniejsza. To, jak marka przedstawia siebie, opisuje swoje usługi albo produkty może przynieść sukces lub porażkę. Obecnie zaistnienie na rynku jest trudne, lecz właściwa stratega daje szansę na powodzenie.

Czym jest strategia komunikacji marketingowej?

Strategia nie bez powodu kojarzy się z przemyślanym planem działania. W przypadku komunikacji marketingowej strategia jest sposobem porozumienia się marki z klientem. To, w jaki sposób firma będzie opowiadała o sobie i swoich produktach może przełożyć się na rozpoznawalność oraz zyski. Dzięki dobrej strategii komunikacji możliwe jest pozyskanie wiernych klientów na długie lata. Opiera się ona na założeniu pewnych celów i wykorzystaniu posiadanych przez firmę zasobów. Bazując na nich, można opracowywać plany i wcielać w życie projekty. Przede wszystkim w dobrej strategii komunikacji marketingowej powinny znaleźć się skuteczne sposoby, kanały komunikacji z aktualnymi i potencjalnym klientami, jak również sposoby na mierzenie efektów działania.

Co ułatwia strategia komunikacji marketingowej?

Dobrze zaplanowana strategia komunikacji wpływa korzystnie na promowaną markę, ponieważ pozwala na sprawne kierowanie firmą. Przyśpiesza także jej rozwój, ponieważ w ramach jej prowadzenia tworzy się cele i ocenia zasoby dające przewagę nad konkurencją. Dodatkowo przygotowany plan ułatwia przechodzenie od jednego punktu (celu) do drugiego i kontrolowanie postępów na każdym z etapów. To pozwala klientom zobaczyć spójne działanie, a tym samym wpływa pozytywnie na wizerunek marki, która przedstawia się jako solidna i interesująca. W taki sposób można przyciągnąć nowych klientów do marki. Im mniej marka prezentuje się jako nastawiona wyłącznie na zyski, tym więcej osób chętniej się nią zainteresuje oraz przekaże dalej. Strategia komunikacji włączająca użytkowników do marketingu pozwala ograniczyć wydatki na reklamę. Polecenie od klienta do klienta to jedna z najlepszych metod promocji. Dodatkowo dobrze zaplanowana strategia ułatwia przewidzenie lub wychwycenie zagrożeń na wczesnym etapie. Szybko zlokalizowane nie zaszkodzą marce tak, jak nieprzewidziane wydarzenia.

 Czy analizować konkurencję?

Odpowiedź brzmi: tak. Analiza konkurencji w strategii marketingowej pomaga opracować i udoskonalić własne metody działania. Samo badanie konkurencji polega na zbieraniu informacji o konkurentach oraz analizie uzyskanych rezultatów. Mowa o zbieraniu informacji o markach działających na tym samym rynku albo proponujących takie same lub podobne produkty/usługi. Oznacza to także bycie na bieżąco z działaniami marketingowymi konkurencji. Ułatwia to ocenę tego, co się sprawdza, co warto wykorzystać w swojej strategii, a czego lepiej unikać, ponieważ nie przynosi rezultatów. W analizie konkurencji można badać jedynie część działań konkurencyjnych marek albo poszerzyć zakres badania. Wybierając drugą opcję, bierze się pod uwagę model firmy, działania marketingowe firmy, grupę docelową. Jest to jedna z możliwości, gdyż obszar do analizy jest uzależniony od dostępu wiadomości o konkurencyjnych markach. Jednak niezależnie od ilości danych spojrzenie na działania konkurencji jest niezbędne, aby skutecznie budować własną strategię – bazując na poznaniu słabych i mocnych stron konkurentów.

Chcesz wykonać analizę konkurencji? Pomożemy Ci i wyślemy gotowy raport. Sprawdź>>

Jak rozpocząć analizę konkurencji?

Decydując się na analizę konkurencji, należy jasno określić, kogo i co wziąć pod uwagę. Najważniejsze jest:

  • określenie swojego rynku działania;
  • określenie konkurentów na tym rynku;
  • określenie kryteriów, które będą brane pod uwagę w analizie;
  • ocena konkurencyjnych marek według wybranych kryteriów;
  • określenie wniosków oraz ich analiza pod kątem przydatności dla własnej strategii.

Rozpoczynając analizę, warto wziąć pod uwagę zarówno większych, jak i mniejszych konkurentów. Nawet mała marka, na skutek dobrej strategii może stać się groźniejszym rywalem. W stosunku do każdego z konkurentów trzeba postawić sobie za cel dowiedzenie się, czemu klienci wybierają produkty konkurencji, jak konkurencja stała się lepiej rozpoznawalna i czemu ma lepszą sprzedaż.

 Jak się wyróżnić na tle konkurencji?

Analizowanie strategii konkurencyjnych marek nie daje łatwej odpowiedzi „jak”. Jednak zastanowienie się nad działaniem innych i odpowiedź na powyższe pytania mogą stać się podstawą modyfikacji własnej strategii komunikacji marketingowej. Pokazują czego unikać w komunikacji z klientami z określonej grupy, a co do nich przemawia i skorzystanie z tego. Jeżeli z analizy wynika, że konkurencja dociera do grupy docelowej, np. przez Instagram, należy wziąć pod uwagę rozwój tej komunikacji dla swojej marki. Jest to pole do realizacji nowych projektów, zainteresowanie sobą nowych użytkowników, pozostających do tej pory poza obszarem zainteresowania marką. Spoglądanie na działania innych ułatwiają zaplanowanie działań marketingowych na krótki okres, jak i długoterminowych, opracowywanie kampanii oraz wyprzedzanie konkurencji o kilka kroków. Ważne jest, aby, nie bać się korzystać z pozyskanych danych dla korzyści swojej marki.

  • Continue reading
  • Continue reading
  • Continue reading
  • Continue reading
  • Continue reading