By Categories: StrategiaTags: , , , , , Możliwość komentowania Jak zrozumieć swoją grupę docelową na podstawie ich pokolenia? została wyłączona

Aby prowadzić skuteczny marketing, trzeba najpierw określić grupę docelową. I tutaj często pojawiają się nazwy różnych pokoleń – dowiedz się, jak wykorzystać pewne cechy wspólne danej generacji.

Marketing pokoleniowy czy też marketing generacyjny to sposób na pewne całościowe ujęcie olbrzymich grup odbiorców i ich oczekiwań oraz zachowań. Ułatwia on docieranie do tych grup i może być bardzo przydatny przy umiejętnym wykorzystaniu.

Jakie pokolenia interesują marketingowców?

W ramach socjologii najczęściej wymieniane są pokolenia takie jak:

  • pokolenie Baby Boomers – są to osoby urodzone w latach 1946-64, które były okresem wyżu demograficznego – zatem to pokolenie już w wieku emerytalnym lub tuż przed;
  • pokolenie X – osoby z lat 1965-84, czyli będące obecnie w przedziale od 40 do 60 lat;
  • pokolenie Millenialsi, pokolenie Y – to grupa z lat od 1982 do 2004 – czyli przełomu tysiącleci – obecnie są w wieku 20-40 lat;
  • pokolenie Z, generacja Z, gen Z – najmłodsza grupa interesująca marketingowców, czyli osoby z lat 2005-2016 – czyli ogólnie mówiąc, młodzież;
  • pokolenie Alfa – kolejne pokolenie, które dopiero jest w przedszkolu.

To, które pokolenie jest najważniejsze w marketingu, zależy oczywiście od branży i danego produktu lub usługi.

Co z wiedzy o pokoleniach warto wykorzystać w działaniach marketingowych?

Dla stworzenia odpowiedniej strategii marketingowej ważne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy o specyfice każdego z tych pokoleń. I tak na przykład pokolenie Baby Boomers jest najzasobniejsze materialnie. Preferują oni jednak bardziej tradycyjne kanały komunikacji i właśnie dlatego wciąż w docieraniu do tej grupy masowo wykorzystywany jest telemarketing oraz reklamy telewizyjne. Ważne są dla nich opinie znajomych i polecenia ekspertów, ale bardzo mało korzystają z mediów społecznościowych. Mają również największe przywiązanie do danej marki. Pokolenie X to ci, którzy zaczynali kariery w czasach początków kapitalizmu i siłą rzeczy musieli się szybko uczyć i samu zdobywać wiele umiejętności i doświadczeń. Uważa się, że do nich najlepiej docierać przy pomocy e-mail marketingu. Równie ważny jest jednak dla nich Facebook. Dla pokolenia Millenialsów nowe technologie są czymś oczywistym i mogą oni źle reagować na przykład na próby kontaktu telefonicznego. Ponieważ to pokolenie dobrobytu to mocniej ceni sobie wartości niż samo posiadanie. Warto więc w kampaniach mówić o zaangażowaniu w akcje czy to ekologiczne, czy społeczne. Pokolenie Z to najmłodsi, dla których wiele rzeczy jest już przestarzałe – na przykład Facebook czy Twitter. Chcą oni dostać wszystko szybko i dopasowane do Siebie – właśnie dla tego często oglądają filmy z influencerami na YouTube, generalnie wolą oni przekaz wizualny.

Jak unikać błędów przy generalizacji?

Oczywiście nie można całego marketingu podporządkować założeniom, jakie masz o powyższych grupach. Należy prowadzić analizy i badania skuteczności cały czas. Często błędem może być na przykład zawężanie kanałów komunikacji. To, że grupa statystycznie mniej korzysta z jakiegoś serwisu czy technologii, nie oznacza, że trzeba z niej całkowicie rezygnować. W każdej grupie są ludzie o różnych przyzwyczajeniach i warto docierać do wszystkich.

Zbytnia generalizacja może prowadzić do pomijania całych grup odbiorców. Zanim wyjdzie się z założenia, że dana rzecz pewnej grupy wiekowej nie zainteresuje, można to przecież sprawdzić.

Jak prawidłowo poznać i zrozumieć potrzeby odbiorców?

W celu poznania i zrozumienia potrzeb swoich klientów lub osób, które chcesz, aby tymi klientami zostały, możesz skorzystać z wielu różnych narzędzi. To, co jest najprostsze to śledzenie i analizowanie zachowań ludzi, którzy już korzystają z Twoich usług – co kupują, w jakich godzinach, w jakich porach roku, które rodzaje promocji działają nich najlepiej itp. Możesz także ich zachęcać do wypełniania ankiet na temat dokonanych zakupów, oferując za to bonusy czy zniżki. Jeśli dopiero myślisz o nowym produkcie czy usłudze, możesz skorzystać z dostępnych publikowanych raportów, czy badań marketingowych lub zamówić własne. Ta ostatnia forma daje Ci najlepszy wgląd w to, czego oczekują ludzi i czy Twoja propozycja się przyjmie na rynku. Ważna dla każdego marketingowca, jaki i przedsiębiorcy powinna być umiejętność określana jako Social Listening. Jest to po prostu wsłuchiwanie się w głosy ludzi i branie ich pod uwagę.

Marketing generacyjny to wspaniałe narzędzie do docierania do ludzi. Niezależnie, czy wykorzystasz go do skupienia się na jednej z nich, jeśli Twój produkt jest właśnie dla nich czy dokonasz segmentacji i stworzysz kampanie tej samej rzeczy docierającej znacznie mocniej do pewnych wybranych grup wiekowych.

Chcesz wykonać analizę konkurencji? Pomożemy Ci i wyślemy gotowy raport. Sprawdź>>

  • Continue reading
  • Continue reading
  • Continue reading
  • Continue reading
  • Continue reading