By Categories: Optymalizacja konwersjiTags: , , , , Możliwość komentowania Audyt strony internetowej – audyt SEO, audyt UX, audyt treści, audyt konwersji została wyłączona

Jeśli chcesz poznać mocne i słabe strony swojej strony internetowej, zrób audyt. Niezależny, wykonany przez specjalistów ułatwia podjęcie naprawy i modyfikacji. Strona internetowa po audycie może zacząć przynosić więcej zysków, niż wcześniej.

Po co robić audyt strony internetowej?

Strony mają różną jakość. Każdy użytkownik zdaje sobie sprawę, że są lepsze i gorsze. Jednak żadna marka nie chce firmować swoich produktów stroną, która nie przynosi żadnych zysków. Audyt strony internetowej pozwala na ustalenie, jakie są zalety witryny, jakie wady, co można poprawić i w jaki sposób strona może stać się czytelna dla użytkowników oraz algorytmów. W ten sposób audyt stanowi podstawę dobrej optymalizacji strony, jak i jej poprawnego indeksowania. Ważnym elementem audytu jest możliwość znalezienia błędów na stronie, ich wyeliminowania, określenie stopnia linkowania, ocena tekstów pod kątem ich jakości dla użytkowników i wyszukiwarek, ocenia szybkości ładowania strony, nie tylko na komputerach, lecz również na telefonach. Profesjonaliści przeprowadzający audyt strony sprawdzają także jakość i celowość użycia słów kluczowych, ich ilość oraz stopień konkurencyjności. Mówiąc o profesjonaliście przeprowadzającym audyt, należy pamiętać, że nie może być to osoba, która tę stronę stworzyła. Musi to być osoba całkowicie obiektywna, która nie będzie próbowała ukryć ewentualnych błędów witryny.

Audyt SEO

Jednym z audytów przeprowadzonych dla strony internetowej jest audyt SEO. Jego głównym zadaniem jest ocena pozycjonowania strony w Internecie. Podczas audytu dokonuje się oceny i sprawdzenia wyników, jakie strona daje podczas wyszukiwania jej w wyszukiwarkach. Często za niekorzystną pozycję w wynikach wyszukiwania odpowiada źle zastosowane SEO. Dodatkową zaletą audytu jest możliwość sprawdzenia treści zastosowanych na stronie internetowej, ich jakości oraz fraz kluczowych użytych w tekście. Audytor oceni, czy są one zastosowane poprawnie oraz, czy nie ma ich za mało lub zbyt wiele. Nadmiar fraz kluczowych jest tak samo szkodliwy, jak ich brak. W audycie SEO może znaleźć się także sposób rozwiązania problemów albo sposoby modyfikacji wadliwych elementów. Raport z audytu SEO otrzymuje się zazwyczaj w formie pliku tekstowego, z wynikami, ich opisem, listą elementów do poprawy oraz propozycje dalszego rozwoju strony po zastosowaniu modyfikacji.

Audyt UX

Audyt User Experience (UX), inaczej audyt użyteczności ma za zadanie ocenę całokształtu strony internetowej. Pozwala odpowiedzieć na pytania czemu konwersja na stronie jest za niska, czemu nie odwiedziny nie przekładają się na zakupy, rejestracje, dołączanie do subskrypcji. Przeprowadzony audyt ocenia, jak działa strona, jak wygląda jej struktura główna i kompozycja. Analizuje, w jaki sposób treści są przekazywane uczestnikowi, w tym czy są to dla niego informacje zrozumiałe, czy treść jest nieczytelna i skomplikowana. Dodatkowo audyt UX sprawdza sposób konstrukcji formularzy, łatwość ich stosowania, czytelność oraz rozmieszczenie elementów klikanych w witrynie. Niezbędna jest także analiza szybkości ładowania oraz wygląd strony w wersji mobilnej (zwłaszcza jej czytelność, ładowanie i wygoda). Jeśli któryś z elementów zawodzi strona, może nie generować żadnego ruchu i żadnych zysków. Audyt UX pozwala ocenić, które z elementów są wadliwe oraz opracować metody ich naprawy.

Chcesz wykonać analizę konkurencji? Pomożemy Ci i wyślemy gotowy raport. Sprawdź>>

Audyt treści

Elementy graficzne to często dodatek do strony internetowej. Największą rolę może odgrywać treść. Pod warunkiem że spełnia wymogi użytkowników oraz wyszukiwarek. Tekst na stronie internetowej musi być interesujący, wiarygodny i rzetelny. Audyt treści pozwala na ocenę wszystkich czynników związanych z treścią. Audytor analizuje zawartość strony oraz podstroi, co pozwala na ocenę odbioru tekstów przez użytkowników. Pozwala na określenie, jaka jest ich grupa docelowa, czy są wartościowe dla czytających, uznawane za rzetelne, czy są czytane, czy porzucane w trakcie, czy zachęcają do oczekiwania na kolejne publikacje. Jednocześnie audyt może ułatwić sprawdzenie, jaka tematyka lub sposób prezentacji treści najlepiej przemawia do użytkowników. To ułatwia nakreślenie strategii działania z wykorzystaniem potencjału kryjącego się w treści strony internetowej. Mając wiedzę, co przemawia do użytkowników, można potraktować to jako bazę kampanii marketingowej.

Audyt konwersji

Niezbędnym dla każdej strony jest audyt konwersji. Ułatwia on określenie, z jakich powodów zastosowane działania nie przekładają się na realizację celu (konwersji) i użytkownicy nie stają się aktywni. Szczególnie istotne jest to w sklepach online. Audyt sprawdza stronę pod kątem jej dopasowania do grupy docelowej, sposobu przekazywania treści. Ocenia jakie działania lub brak działa powodują, że ruch na stronie jest bardzo mały i nie ma przełożenia na realną konwersję. Przedstawia także środki zaradcze, poprzez określenie jak zoptymalizować stronę, żeby przełożyła się na zainteresowanie i zyski. Jednocześnie audyt wyklucza bądź potwierdza istnienie błędów utrudniających użytkownikom, np. rejestracje, zakup, komentowanie.

  • Continue reading
  • Continue reading
  • Continue reading
  • Continue reading
  • Continue reading